^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Януари 20181 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.5°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 5.1°C
Усреднена атм. налягане 993.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 8.7 m/s
Усреднена посока навятъра 218° (ЮЗ)
Месечни валежи 4.3 mm
Годишни Валежи 4.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 01 в 00:44
Max. температура 7.8°C на 01 в 02:01
Min. температура 4.8°C на 01 в 23:52
Max. влажност 96% на 01 в 04:18
Min. влажност 84% на 01 в 16:46
Max. атм. налягане 997.9 hPa на 01 в 00:00
Min. атм. налягане 990.7 hPa на 01 в 07:53
Max скорост на вятъра 14.9 m/s на 01 в 10:30
Maxскорост на поривите 23.7 m/s от 223°(ЮЗ) на 01 в 11:12
Max индекс на топлината 7.8°C на 01 в 02:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.9°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 4.0°C
Усреднена атм. налягане 1002.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.4 m/s
Усреднена посока навятъра 219° (ЮЗ)
Месечни валежи 4.3 mm
Годишни Валежи 4.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 6.2°C на 02 в 14:04
Min. температура 3.8°C на 02 в 09:04
Max. влажност 96% на 02 в 11:57
Min. влажност 91% на 02 в 01:14
Max. атм. налягане 1005.6 hPa на 02 в 18:10
Min. атм. налягане 997.9 hPa на 02 в 00:01
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 02 в 20:23
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 206°(ЮЮЗ) на 02 в 20:07
Max индекс на топлината 6.2°C на 02 в 14:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.7°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 3.8°C
Усреднена атм. налягане 982.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.7 m/s
Усреднена посока навятъра 177° (Ю)
Месечни валежи 22.1 mm
Годишни Валежи 22.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 03 в 17:09
Max. температура 6.7°C на 03 в 13:56
Min. температура 3.2°C на 03 в 05:38
Max. влажност 96% на 03 в 23:59
Min. влажност 89% на 03 в 15:05
Max. атм. налягане 1001.2 hPa на 03 в 00:01
Min. атм. налягане 976.3 hPa на 03 в 10:31
Max скорост на вятъра 11.8 m/s на 03 в 09:13
Maxскорост на поривите 14.4 m/s от 161°(ЮЮИ) на 03 в 09:12
Max индекс на топлината 6.7°C на 03 в 13:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.5°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 3.3°C
Усреднена атм. налягане 987.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.5 m/s
Усреднена посока навятъра 259° (З)
Месечни валежи 24.4 mm
Годишни Валежи 24.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 04 в 03:46
Max. температура 5.6°C на 04 в 13:14
Min. температура 3.3°C на 04 в 18:15
Max. влажност 96% на 04 в 02:40
Min. влажност 87% на 04 в 12:18
Max. атм. налягане 990.2 hPa на 04 в 13:06
Min. атм. налягане 982.3 hPa на 04 в 00:01
Max скорост на вятъра 10.8 m/s на 04 в 03:50
Maxскорост на поривите 13.4 m/s от 259°(З) на 04 в 03:49
Max индекс на топлината 5.6°C на 04 в 12:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.3°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 3.4°C
Усреднена атм. налягане 990.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.7 m/s
Усреднена посока навятъра 260° (З)
Месечни валежи 32.7 mm
Годишни Валежи 32.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 05 в 03:16
Max. температура 5.4°C на 05 в 04:24
Min. температура 3.1°C на 05 в 21:46
Max. влажност 96% на 05 в 13:39
Min. влажност 86% на 05 в 20:16
Max. атм. налягане 999.0 hPa на 05 в 23:46
Min. атм. налягане 983.7 hPa на 05 в 04:00
Max скорост на вятъра 7.7 m/s на 05 в 06:44
Maxскорост на поривите 10.8 m/s от 219°(ЮЗ) на 05 в 07:31
Max индекс на топлината 5.4°C на 05 в 04:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.4°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 1.2°C
Усреднена атм. налягане 1007.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.7 m/s
Усреднена посока навятъра 17° (ССИ)
Месечни валежи 37.0 mm
Годишни Валежи 37.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 06 в 15:19
Max. температура 4.2°C на 06 в 08:42
Min. температура 0.1°C на 06 в 23:59
Max. влажност 95% на 06 в 14:28
Min. влажност 82% на 06 в 22:41
Max. атм. налягане 1021.6 hPa на 06 в 23:58
Min. атм. налягане 998.9 hPa на 06 в 00:01
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 06 в 22:32
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 022°(ССИ) на 06 в 21:53
Max индекс на топлината 4.2°C на 06 в 08:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -0.9°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване -3.2°C
Усреднена атм. налягане 1031.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.2 m/s
Усреднена посока навятъра 29° (ССИ)
Месечни валежи 37.3 mm
Годишни Валежи 37.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 07 в 07:07
Max. температура 4.0°C на 07 в 13:16
Min. температура -4.6°C на 07 в 23:40
Max. влажност 93% на 07 в 23:59
Min. влажност 67% на 07 в 13:35
Max. атм. налягане 1035.8 hPa на 07 в 22:32
Min. атм. налягане 1021.6 hPa на 07 в 00:02
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 06 в 00:56
Maxскорост на поривите 7.2 m/s от 041°(СИ) на 07 в 00:53
Max индекс на топлината 4.0°C на 07 в 13:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -1.4°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване -3.1°C
Усреднена атм. налягане 1035.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.9 m/s
Усреднена посока навятъра 83° (И)
Месечни валежи 37.6 mm
Годишни Валежи 37.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 08 в 11:54
Max. температура 4.7°C на 08 в 14:58
Min. температура -5.7°C на 08 в 08:23
Max. влажност 95% на 08 в 10:34
Min. влажност 73% на 08 в 15:21
Max. атм. налягане 1036.5 hPa на 08 в 09:58
Min. атм. налягане 1032.7 hPa на 08 в 23:59
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 08 в 23:34
Maxскорост на поривите 6.2 m/s от 127°(ЮИ) на 08 в 23:43
Max индекс на топлината 4.7°C на 08 в 14:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.2°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване -1.1°C
Усреднена атм. налягане 1021.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 6.1 m/s
Усреднена посока навятъра 108° (ИЮИ)
Месечни валежи 37.6 mm
Годишни Валежи 37.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 4.0°C на 09 в 13:01
Min. температура -0.0°C на 09 в 03:40
Max. влажност 93% на 09 в 02:05
Min. влажност 68% на 09 в 14:15
Max. атм. налягане 1032.7 hPa на 09 в 00:01
Min. атм. налягане 1013.7 hPa на 09 в 23:05
Max скорост на вятъра 8.2 m/s на 09 в 12:55
Maxскорост на поривите 13.9 m/s от 122°(ИЮИ) на 09 в 11:51
Max индекс на топлината 4.0°C на 09 в 13:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.3°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 1.2°C
Усреднена атм. налягане 1012.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.2 m/s
Усреднена посока навятъра 118° (ИЮИ)
Месечни валежи 43.2 mm
Годишни Валежи 43.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 10 в 10:03
Max. температура 3.8°C на 10 в 13:29
Min. температура 1.6°C на 10 в 07:26
Max. влажност 96% на 10 в 23:59
Min. влажност 77% на 10 в 00:23
Max. атм. налягане 1014.5 hPa на 10 в 23:54
Min. атм. налягане 1011.7 hPa на 10 в 13:26
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 10 в 01:08
Maxскорост на поривите 7.2 m/s от 118°(ИЮИ) на 10 в 00:28
Max индекс на топлината 3.8°C на 10 в 13:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.9°C
Усреднена влажност 97%
Усреднена точка на оросяване 2.5°C
Усреднена атм. налягане 1018.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.0 m/s
Усреднена посока навятъра 61° (ИСИ)
Месечни валежи 48.1 mm
Годишни Валежи 48.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 11 в 16:38
Max. температура 4.3°C на 11 в 12:40
Min. температура 1.4°C на 11 в 02:02
Max. влажност 97% на 11 в 20:00
Min. влажност 96% на 11 в 23:59
Max. атм. налягане 1024.7 hPa на 11 в 23:58
Min. атм. налягане 1014.5 hPa на 11 в 00:01
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 11 в 18:39
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 045°(СИ) на 11 в 18:38
Max индекс на топлината 4.3°C на 11 в 12:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.3°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 1.3°C
Усреднена атм. налягане 1029.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.0 m/s
Усреднена посока навятъра 93° (И)
Месечни валежи 49.5 mm
Годишни Валежи 49.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 12 в 21:17
Max. температура 2.9°C на 12 в 14:43
Min. температура 1.7°C на 12 в 09:25
Max. влажност 96% на 12 в 09:22
Min. влажност 87% на 12 в 14:38
Max. атм. налягане 1032.8 hPa на 12 в 23:33
Min. атм. налягане 1024.7 hPa на 12 в 00:01
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 12 в 09:22
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 073°(ИСИ) на 12 в 07:05
Max индекс на топлината 2.9°C на 12 в 14:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 0.8°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване -1.0°C
Усреднена атм. налягане 1032.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.9 m/s
Усреднена посока навятъра 128° (ЮИ)
Месечни валежи 49.8 mm
Годишни Валежи 49.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 13 в 18:16
Max. температура 2.2°C на 13 в 00:12
Min. температура -0.7°C на 13 в 20:34
Max. влажност 94% на 13 в 03:39
Min. влажност 77% на 13 в 23:39
Max. атм. налягане 1033.5 hPa на 13 в 11:37
Min. атм. налягане 1032.1 hPa на 13 в 23:59
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 13 в 23:09
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 163°(ЮЮИ) на 13 в 23:08
Max индекс на топлината 2.2°C на 13 в 00:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -0.2°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване -3.0°C
Усреднена атм. налягане 1028.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.5 m/s
Усреднена посока навятъра 136° (ЮИ)
Месечни валежи 49.8 mm
Годишни Валежи 49.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 0.6°C на 14 в 11:38
Min. температура -1.4°C на 14 в 19:44
Max. влажност 88% на 14 в 23:59
Min. влажност 77% на 14 в 08:38
Max. атм. налягане 1032.1 hPa на 14 в 00:04
Min. атм. налягане 1024.2 hPa на 14 в 23:59
Max скорост на вятъра 7.2 m/s на 14 в 20:18
Maxскорост на поривите 9.8 m/s от 138°(ЮИ) на 14 в 20:18
Max индекс на топлината 0.6°C на 14 в 11:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.3°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване -0.7°C
Усреднена атм. налягане 1008.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 7.5 m/s
Усреднена посока навятъра 163° (ЮЮИ)
Месечни валежи 50.5 mm
Годишни Валежи 50.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 15 в 21:11
Max. температура 3.3°C на 15 в 23:53
Min. температура -1.2°C на 15 в 00:57
Max. влажност 90% на 15 в 01:53
Min. влажност 83% на 15 в 11:15
Max. атм. налягане 1024.1 hPa на 15 в 00:01
Min. атм. налягане 989.3 hPa на 15 в 23:59
Max скорост на вятъра 9.8 m/s на 15 в 23:47
Maxскорост на поривите 15.4 m/s от 155°(ЮЮИ) на 15 в 23:14
Max индекс на топлината 3.3°C на 15 в 23:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 3.2°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 2.1°C
Усреднена атм. налягане 985.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 7.4 m/s
Усреднена посока навятъра 211° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 53.8 mm
Годишни Валежи 53.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 16 в 00:59
Max. температура 4.3°C на 16 в 06:34
Min. температура 1.9°C на 16 в 23:17
Max. влажност 95% на 16 в 05:44
Min. влажност 89% на 16 в 00:04
Max. атм. налягане 989.3 hPa на 16 в 00:01
Min. атм. налягане 984.3 hPa на 16 в 06:25
Max скорост на вятъра 12.4 m/s на 16 в 08:33
Maxскорост на поривите 15.4 m/s от 218°(ЮЗ) на 16 в 01:59
Max индекс на топлината 4.3°C на 16 в 06:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.2°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 1.1°C
Усреднена атм. налягане 990.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.5 m/s
Усреднена посока навятъра 248° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 55.4 mm
Годишни Валежи 55.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 17 в 01:43
Max. температура 3.3°C на 17 в 12:31
Min. температура 1.4°C на 17 в 22:55
Max. влажност 94% на 17 в 23:59
Min. влажност 89% на 17 в 15:19
Max. атм. налягане 996.3 hPa на 17 в 23:57
Min. атм. налягане 985.8 hPa на 17 в 04:44
Max скорост на вятъра 8.2 m/s на 17 в 14:47
Maxскорост на поривите 10.8 m/s от 224°(ЮЗ) на 17 в 04:07
Max индекс на топлината 3.3°C на 17 в 12:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.9°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 1.1°C
Усреднена атм. налягане 991.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.8 m/s
Усреднена посока навятъра 215° (ЮЗ)
Месечни валежи 60.0 mm
Годишни Валежи 60.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 18 в 20:29
Max. температура 2.7°C на 18 в 02:56
Min. температура 0.6°C на 18 в 17:38
Max. влажност 96% на 18 в 23:59
Min. влажност 92% на 18 в 06:58
Max. атм. налягане 997.2 hPa на 18 в 23:59
Min. атм. налягане 984.3 hPa на 18 в 13:41
Max скорост на вятъра 9.8 m/s на 18 в 05:17
Maxскорост на поривите 12.9 m/s от 225°(ЮЗ) на 18 в 05:57
Max индекс на топлината 2.7°C на 18 в 02:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.2°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 1.4°C
Усреднена атм. налягане 1002.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.9 m/s
Усреднена посока навятъра 226° (ЮЗ)
Месечни валежи 60.7 mm
Годишни Валежи 60.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 19 в 22:41
Max. температура 3.4°C на 19 в 14:37
Min. температура 1.3°C на 19 в 06:04
Max. влажност 96% на 19 в 10:51
Min. влажност 93% на 19 в 18:25
Max. атм. налягане 1004.7 hPa на 19 в 23:55
Min. атм. налягане 997.2 hPa на 19 в 00:01
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 19 в 14:13
Maxскорост на поривите 9.3 m/s от 201°(ЮЮЗ) на 19 в 22:41
Max индекс на топлината 3.4°C на 19 в 14:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.0°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 0.8°C
Усреднена атм. налягане 1003.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.3 m/s
Усреднена посока навятъра 207° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 60.7 mm
Годишни Валежи 60.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 20 в 23:59
Max. температура 2.5°C на 20 в 00:39
Min. температура 1.0°C на 20 в 23:59
Max. влажност 94% на 20 в 02:22
Min. влажност 89% на 20 в 22:10
Max. атм. налягане 1004.8 hPa на 20 в 02:39
Min. атм. налягане 1002.5 hPa на 20 в 18:04
Max скорост на вятъра 7.2 m/s на 20 в 05:49
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 202°(ЮЮЗ) на 20 в 05:55
Max индекс на топлината 2.5°C на 20 в 00:39

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Януари 2018 до днес 20
Усреднена температура 2.4°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 1.0°C
Усреднена атм. налягане 1007.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.4 m/s
Усреднена посока навятъра 184° (Ю)
Месечни валежи 60.7 mm
Годишни Валежи 60.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 01 в 00:44
Max. температура 7.8°C на 01 в 02:01
Min. температура -5.7°C на 08 в 08:23
Max. влажност 97% на 11 в 20:00
Min. влажност 67% на 07 в 13:35
Max. атм. налягане 1036.5 hPa на 08 в 09:58
Min. атм. налягане 976.3 hPa на 03 в 10:31
Max скорост на вятъра 14.9 m/s от 238°(ЗЮЗ) на 01 в 10:30
Maxскорост на поривите 23.7 m/s от 248°(ЗЮЗ) на 01 в 11:12
Max индекс на топлината 7.8°C на 01 в 02:01
Avg daily max temp4.1°C
Avg daily min temp0.8°C
Growing degrees days :0.0GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 02:54hrs ET :0.6 mm 259.6 W/mВ 0.0 uv
02 03:42hrs ET :0.3 mm 205.3 W/mВ 0.0 uv
03 01:24hrs ET :0.4 mm 218.3 W/mВ 0.0 uv
04 04:06hrs ET :0.3 mm 257.2 W/mВ 0.0 uv
05 01:30hrs ET :0.2 mm 114.5 W/mВ 0.0 uv
06 02:12hrs ET :0.2 mm 139.2 W/mВ 0.0 uv
07 04:36hrs ET :0.3 mm 213.6 W/mВ 0.0 uv
08 04:12hrs ET :0.2 mm 270.2 W/mВ 0.0 uv
09 03:30hrs ET :0.8 mm 249.0 W/mВ 0.0 uv
10 02:00hrs ET :0.2 mm 246.6 W/mВ 0.0 uv
11 00:30hrs ET :0.1 mm 49.6 W/mВ 0.0 uv
12 00:54hrs ET :0.2 mm 63.7 W/mВ 0.0 uv
13 01:12hrs ET :0.4 mm 81.4 W/mВ 0.0 uv
14 03:54hrs ET :0.6 mm 240.7 W/mВ 0.0 uv
15 03:18hrs ET :0.6 mm 180.5 W/mВ 0.5 uv
16 01:36hrs ET :0.6 mm 161.7 W/mВ 0.0 uv
17 02:06hrs ET :0.4 mm 352.8 W/mВ 0.5 uv
18 00:36hrs ET :0.2 mm 46.0 W/mВ 0.0 uv
19 02:24hrs ET :0.3 mm 211.2 W/mВ 0.0 uv
20 00:30hrs ET :0.2 mm 82.6 W/mВ 0.0 uv


Превалявания Общо
04.3 mm на 1
17.8 mm на 3
02.3 mm на 4
08.2 mm на 5
04.3 mm на 6
00.3 mm на 7
00.3 mm на 8
05.6 mm на 10
04.9 mm на 11
01.3 mm на 12
00.3 mm на 13
00.7 mm на 15
03.3 mm на 16
01.7 mm на 17
04.6 mm на 18
00.7 mm на 19