^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Септември 20191 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.3°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 15.2°C
Усреднена атм. налягане 1009.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.9 m/s
Усреднена посока навятъра 269° (З)
Месечни валежи 1.6 mm
Годишни Валежи 404.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 01 в 08:23
Max. температура 23.7°C на 01 в 03:23
Min. температура 12.5°C на 01 в 00:00
Max. влажност 90% на 01 в 09:39
Min. влажност 62% на 01 в 18:05
Max. атм. налягане 1014.6 hPa на 01 в 00:00
Min. атм. налягане 1005.4 hPa на 01 в 05:16
Max скорост на вятъра 8.2 m/s на 01 в 03:48
Maxскорост на поривите 10.3 m/s от 268°(З) на 01 в 03:49
Max индекс на топлината 24.7°C на 01 в 03:20

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.7°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 10.5°C
Усреднена атм. налягане 1018.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.8 m/s
Усреднена посока навятъра 260° (З)
Месечни валежи 12.2 mm
Годишни Валежи 414.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.7 mm на 02 в 04:23
Max. температура 19.2°C на 02 в 14:04
Min. температура 11.5°C на 02 в 03:54
Max. влажност 89% на 02 в 06:13
Min. влажност 54% на 02 в 15:18
Max. атм. налягане 1020.8 hPa на 02 в 21:37
Min. атм. налягане 1014.6 hPa на 02 в 00:19
Max скорост на вятъра 7.7 m/s на 02 в 12:38
Maxскорост на поривите 9.8 m/s от 259°(З) на 02 в 12:37
Max индекс на топлината 19.2°C на 02 в 14:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.3°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 13.5°C
Усреднена атм. налягане 1017.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.8 m/s
Усреднена посока навятъра 232° (ЮЗ)
Месечни валежи 17.2 mm
Годишни Валежи 419.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 03 в 09:53
Max. температура 20.3°C на 03 в 16:46
Min. температура 13.5°C на 03 в 09:05
Max. влажност 92% на 03 в 11:19
Min. влажност 75% на 03 в 17:27
Max. атм. налягане 1020.5 hPa на 03 в 00:02
Min. атм. налягане 1016.5 hPa на 03 в 11:48
Max скорост на вятъра 8.7 m/s на 03 в 13:35
Maxскорост на поривите 13.9 m/s от 248°(ЗЮЗ) на 03 в 12:34
Max индекс на топлината 22.3°C на 03 в 16:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.9°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 14.0°C
Усреднена атм. налягане 1013.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.7 m/s
Усреднена посока навятъра 211° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 22.1 mm
Годишни Валежи 424.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 04 в 21:45
Max. температура 19.8°C на 04 в 17:37
Min. температура 15.1°C на 04 в 00:02
Max. влажност 93% на 04 в 04:16
Min. влажност 64% на 04 в 15:20
Max. атм. налягане 1018.3 hPa на 04 в 00:09
Min. атм. налягане 1007.6 hPa на 04 в 23:54
Max скорост на вятъра 8.7 m/s на 04 в 23:30
Maxскорост на поривите 11.8 m/s от 236°(ЮЗ) на 04 в 23:00
Max индекс на топлината 19.8°C на 04 в 17:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.6°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 11.4°C
Усреднена атм. налягане 1011.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.9 m/s
Усреднена посока навятъра 252° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 23.4 mm
Годишни Валежи 425.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 05 в 00:48
Max. температура 17.4°C на 05 в 15:04
Min. температура 11.9°C на 05 в 23:27
Max. влажност 92% на 05 в 03:56
Min. влажност 67% на 05 в 18:03
Max. атм. налягане 1018.6 hPa на 05 в 23:53
Min. атм. налягане 1007.6 hPa на 05 в 00:36
Max скорост на вятъра 11.3 m/s на 05 в 15:07
Maxскорост на поривите 14.4 m/s от 263°(З) на 05 в 18:11
Max индекс на топлината 17.4°C на 05 в 15:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.2°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 10.5°C
Усреднена атм. налягане 1018.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.8 m/s
Усреднена посока навятъра 221° (ЮЗ)
Месечни валежи 24.1 mm
Годишни Валежи 426.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 06 в 23:23
Max. температура 17.1°C на 06 в 15:02
Min. температура 10.7°C на 06 в 04:00
Max. влажност 86% на 06 в 08:10
Min. влажност 70% на 06 в 19:14
Max. атм. налягане 1020.1 hPa на 06 в 06:20
Min. атм. налягане 1016.3 hPa на 06 в 23:54
Max скорост на вятъра 10.3 m/s на 06 в 16:53
Maxскорост на поривите 13.4 m/s от 206°(ЮЮЗ) на 06 в 14:27
Max индекс на топлината 17.1°C на 06 в 15:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.3°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 11.4°C
Усреднена атм. налягане 1016.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.1 m/s
Усреднена посока навятъра 211° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 24.7 mm
Годишни Валежи 427.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 07 в 10:33
Max. температура 18.2°C на 07 в 16:34
Min. температура 12.7°C на 07 в 07:31
Max. влажност 89% на 07 в 08:33
Min. влажност 63% на 07 в 15:46
Max. атм. налягане 1017.9 hPa на 07 в 23:35
Min. атм. налягане 1014.8 hPa на 07 в 05:50
Max скорост на вятъра 11.3 m/s на 06 в 00:42
Maxскорост на поривите 13.9 m/s от 217°(ЮЗ) на 07 в 00:53
Max индекс на топлината 18.2°C на 07 в 16:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.0°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 11.3°C
Усреднена атм. налягане 1018.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.6 m/s
Усреднена посока навятъра 72° (ИСИ)
Месечни валежи 24.7 mm
Годишни Валежи 427.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 19.6°C на 08 в 17:55
Min. температура 10.4°C на 08 в 05:33
Max. влажност 94% на 08 в 09:34
Min. влажност 67% на 08 в 17:48
Max. атм. налягане 1019.1 hPa на 08 в 13:52
Min. атм. налягане 1017.5 hPa на 08 в 03:46
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 08 в 18:01
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 102°(ИЮИ) на 08 в 01:06
Max индекс на топлината 19.6°C на 08 в 17:55

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.8°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 11.5°C
Усреднена атм. налягане 1013.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.9 m/s
Усреднена посока навятъра 26° (ССИ)
Месечни валежи 47.8 mm
Годишни Валежи 450.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 09 в 23:54
Max. температура 16.6°C на 09 в 12:53
Min. температура 9.0°C на 09 в 05:45
Max. влажност 95% на 09 в 23:59
Min. влажност 84% на 09 в 13:15
Max. атм. налягане 1018.3 hPa на 09 в 00:01
Min. атм. налягане 1009.5 hPa на 09 в 23:59
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 09 в 20:51
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 306°(СЗ) на 09 в 20:44
Max индекс на топлината 16.5°C на 09 в 12:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.4°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 13.4°C
Усреднена атм. налягане 1010.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.0 m/s
Усреднена посока навятъра 277° (З)
Месечни валежи 62.7 mm
Годишни Валежи 465.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 10 в 00:42
Max. температура 15.7°C на 10 в 14:28
Min. температура 12.9°C на 10 в 06:32
Max. влажност 95% на 10 в 12:08
Min. влажност 90% на 10 в 23:59
Max. атм. налягане 1015.7 hPa на 10 в 23:58
Min. атм. налягане 1008.4 hPa на 10 в 05:14
Max скорост на вятъра 8.2 m/s на 10 в 15:45
Maxскорост на поривите 10.8 m/s от 274°(З) на 10 в 12:22
Max индекс на топлината 15.7°C на 10 в 14:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.3°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 12.7°C
Усреднена атм. налягане 1017.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 6.5 m/s
Усреднена посока навятъра 217° (ЮЗ)
Месечни валежи 66.3 mm
Годишни Валежи 468.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 11 в 23:00
Max. температура 18.7°C на 11 в 15:46
Min. температура 12.6°C на 11 в 04:23
Max. влажност 92% на 11 в 23:59
Min. влажност 68% на 11 в 15:25
Max. атм. налягане 1018.4 hPa на 11 в 10:11
Min. атм. налягане 1015.7 hPa на 11 в 00:16
Max скорост на вятъра 11.3 m/s на 11 в 21:36
Maxскорост на поривите 15.4 m/s от 205°(ЮЮЗ) на 11 в 18:19
Max индекс на топлината 18.7°C на 11 в 15:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.2°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 13.8°C
Усреднена атм. налягане 1022.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.2 m/s
Усреднена посока навятъра 232° (ЮЗ)
Месечни валежи 66.3 mm
Годишни Валежи 468.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 19.4°C на 12 в 16:33
Min. температура 13.3°C на 12 в 06:59
Max. влажност 92% на 12 в 08:24
Min. влажност 75% на 12 в 17:08
Max. атм. налягане 1024.4 hPa на 12 в 20:48
Min. атм. налягане 1017.3 hPa на 12 в 00:02
Max скорост на вятъра 8.2 m/s на 12 в 14:15
Maxскорост на поривите 12.9 m/s от 194°(ЮЮЗ) на 12 в 14:20
Max индекс на топлината 19.4°C на 12 в 16:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.7°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 11.8°C
Усреднена атм. налягане 1026.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.3 m/s
Усреднена посока навятъра 260° (З)
Месечни валежи 68.6 mm
Годишни Валежи 471.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 13 в 03:52
Max. температура 18.6°C на 13 в 14:43
Min. температура 10.9°C на 13 в 23:14
Max. влажност 93% на 13 в 06:58
Min. влажност 56% на 13 в 17:36
Max. атм. налягане 1032.8 hPa на 13 в 23:29
Min. атм. налягане 1020.1 hPa на 13 в 05:20
Max скорост на вятъра 8.7 m/s на 13 в 04:55
Maxскорост на поривите 12.9 m/s от 213°(ЮЮЗ) на 13 в 04:54
Max индекс на топлината 18.6°C на 13 в 14:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.5°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 9.6°C
Усреднена атм. налягане 1031.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.6 m/s
Усреднена посока навятъра 250° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 68.6 mm
Годишни Валежи 471.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 17.6°C на 14 в 14:01
Min. температура 8.7°C на 14 в 06:43
Max. влажност 92% на 14 в 08:21
Min. влажност 62% на 14 в 17:20
Max. атм. налягане 1033.7 hPa на 14 в 10:08
Min. атм. налягане 1024.9 hPa на 14 в 23:57
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 14 в 15:45
Maxскорост на поривите 10.8 m/s от 300°(ЗСЗ) на 14 в 01:06
Max индекс на топлината 17.6°C на 14 в 14:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.1°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 11.1°C
Усреднена атм. налягане 1017.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 7.9 m/s
Усреднена посока навятъра 249° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 68.6 mm
Годишни Валежи 471.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 17.9°C на 15 в 16:22
Min. температура 12.4°C на 15 в 23:59
Max. влажност 87% на 15 в 12:10
Min. влажност 66% на 15 в 17:53
Max. атм. налягане 1024.9 hPa на 15 в 00:01
Min. атм. налягане 1014.4 hPa на 15 в 13:02
Max скорост на вятъра 11.3 m/s на 15 в 16:55
Maxскорост на поривите 15.4 m/s от 282°(ЗСЗ) на 15 в 13:18
Max индекс на топлината 17.9°C на 15 в 16:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.5°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 8.5°C
Усреднена атм. налягане 1016.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.7 m/s
Усреднена посока навятъра 282° (ЗСЗ)
Месечни валежи 68.6 mm
Годишни Валежи 471.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 16.7°C на 16 в 14:34
Min. температура 11.0°C на 16 в 23:59
Max. влажност 82% на 16 в 05:25
Min. влажност 54% на 16 в 14:36
Max. атм. налягане 1016.9 hPa на 16 в 02:44
Min. атм. налягане 1014.7 hPa на 16 в 23:59
Max скорост на вятъра 10.3 m/s на 16 в 15:14
Maxскорост на поривите 13.4 m/s от 270°(З) на 16 в 15:54
Max индекс на топлината 16.7°C на 16 в 14:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.3°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 7.6°C
Усреднена атм. налягане 1011.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.4 m/s
Усреднена посока навятъра 287° (ЗСЗ)
Месечни валежи 74.9 mm
Годишни Валежи 477.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.0 mm на 17 в 14:50
Max. температура 13.7°C на 17 в 11:28
Min. температура 9.3°C на 17 в 15:05
Max. влажност 89% на 17 в 08:02
Min. влажност 66% на 17 в 11:33
Max. атм. налягане 1015.1 hPa на 17 в 23:59
Min. атм. налягане 1009.2 hPa на 17 в 15:55
Max скорост на вятъра 9.8 m/s на 17 в 11:41
Maxскорост на поривите 14.9 m/s от 305°(СЗ) на 17 в 14:49
Max индекс на топлината 13.7°C на 17 в 11:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Септември 2019 до днес 17
Усреднена температура 14.9°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 11.6°C
Усреднена атм. налягане 1017.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.3 m/s
Усреднена посока навятъра 244° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 74.9 mm
Годишни Валежи 477.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.0 mm на 17 в 14:50
Max. температура 23.7°C на 01 в 03:23
Min. температура 8.7°C на 14 в 06:43
Max. влажност 95% на 10 в 12:08
Min. влажност 54% на 16 в 14:36
Max. атм. налягане 1033.7 hPa на 14 в 10:08
Min. атм. налягане 1005.4 hPa на 01 в 05:16
Max скорост на вятъра 11.3 m/s от 244°(ЗЮЗ) на 15 в 16:55
Maxскорост на поривите 15.4 m/s от 270°(З) на 15 в 13:18
Max индекс на топлината 24.7°C на 01 в 03:20
Avg daily max temp18.2°C
Avg daily min temp11.7°C
Growing degrees days :85.7GDD
Corn growing degrees days:372.3 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 04:48hrs ET :2.3 mm 968.8 W/mВ 4.4 uv
02 06:12hrs ET :3.1 mm 1149.3 W/mВ 4.3 uv
03 04:48hrs ET :3.3 mm 1168.2 W/mВ 5.2 uv
04 04:06hrs ET :3.1 mm 925.1 W/mВ 4.0 uv
05 04:36hrs ET :2.9 mm 979.4 W/mВ 3.7 uv
06 04:06hrs ET :2.7 mm 842.5 W/mВ 3.6 uv
07 08:18hrs ET :2.9 mm 902.7 W/mВ 3.7 uv
08 03:00hrs ET :1.5 mm 588.8 W/mВ 2.7 uv
09 00:12hrs ET :0.9 mm 265.5 W/mВ 1.4 uv
10 01:30hrs ET :1.1 mm 236.0 W/mВ 1.4 uv
11 06:48hrs ET :3.6 mm 859.0 W/mВ 3.7 uv
12 06:30hrs ET :2.4 mm 933.4 W/mВ 4.5 uv
13 06:54hrs ET :2.4 mm 925.1 W/mВ 3.8 uv
14 07:00hrs ET :2.5 mm 873.2 W/mВ 3.8 uv
15 04:36hrs ET :3.7 mm 788.2 W/mВ 3.7 uv
16 07:36hrs ET :3.2 mm 826.0 W/mВ 3.5 uv
17 05:12hrs ET :2.4 mm 916.9 W/mВ 3.1 uv


Превалявания Общо
01.6 mm на 1
10.6 mm на 2
04.9 mm на 3
04.9 mm на 4
01.3 mm на 5
00.7 mm на 6
00.7 mm на 7
23.1 mm на 9
14.8 mm на 10
03.6 mm на 11
02.3 mm на 13
06.3 mm на 17