Data leveret fra Søllestedvejret til DMI Borgervejr.