MeteoAlarm.eu


Varselsdata leveres af og copyright © EUMETNET-MeteoAlarm. Tidsforskel mellem dette website og www.meteoalarm.eu website kan forekomme. For de nyeste varselsinformationer leveret af DMI, brug venligst www.meteoalarm.eu. Danske data er leveret af DMI. Data er brugt med tilladelse.

Varsler

Klik på kortene for flere detaljerede varsler fra www.meteoalarm.eu
Aktuelle varsler for Danmark

Hvilken information presenteres ?

Opmærksomhedssystemet består af geografiske kort og et standard sæt opmærksomhedssituationer, valgt på basis af en næsten ensartet praksis i de fleste deltagende lande, alle statusfarver (opmærksomhedsniveauer) i de deltagende lande og deres nationale regioner. Det bruger farvekoder til at vise hvor alvorlige de forventede begivenheder vil være, således at:

Hvid: Manglende, utilstrækkelige, forældende eller mistænkelige data.

Grøn: Ingen særlig opmærksomhed påkrævet.

Gul: Vejret er potentielt farligt. De forudsagte vejrfænomener er ikke usædvanlige, men vær opmærksom hvis De skal deltage i aktiviteter udsat for risici på grund af meteorologiske forhold. Hold Dem informeret om de forventede meteorologiske forhold og tag ingen unødig risiko.

Orange: Vejret er farligt. Usædvanlige meteorologiske fænomener er forudsagt. Skader og tilskadekomne vil sandsynligvis forekomme. Vær meget opmærksom og hold Dem jævnligt orienteret om de meteorologiske forhold i detaljer. Vær opmærksom på at risiko kan være uundgåelig. Følg alle anvisninger givet af myndighederne.

Rød: Vejret er meget farligt. Ekstraordinært intense meteorologiske forhold forventes. Større skader og ulykker er sandsynlige, i mange tilfælde med fare for liv og ejendom over større områder. Hold Dem ofte orienteret om de meteorologiske forhold og risici i detaljer. Følg altid myndighedernes anvisninger og vær forberedt på ekstraordinære foranstaltninger.

Aktuelle varsler for Europa